Metoda Feldenkraisa jest praktyką ruchową, która rozwija świadomość ruchu i działań – zmienia nawykowe odruchy w świadome decyzje. Pomaga lepiej zrozumieć siebie, swoje indywidualne wyuczone sposoby reagowania np. w sytuacjach stresu, bólu czy trudności i wyzwania oraz co ważniejsze, uczy nowych, lepszych sposobów. W ten sposób poszerza zakres swobody i wyboru.

Jak to działa? – dwa sposoby pracy w Metodzie:

  1. Świadomość poprzez ruch – zajęcia ruchowe w grupach, podczas których prowadzący mówi jaki ruch wykonać i na co zwrócić uwagę. Uczymy się nowych ruchów i nowych sposobów wykonywania ruchu poprzez szczegółowe odczuwanie co się dzieje, czyli co i jak się porusza, a co pozostaje nieruchome, gdy robimy to, co robimy np. jak porusza się kręgosłup, gdy poruszam głową w prawo i w lewo. Aby jak najwięcej doznać i wydobyć informacji z ruchu, warto na początku wykonywać go powoli na małym zakresie. Ruch staje się gęsty i skupiony. Układ nerwowy zbierając wiele informacji z ciała przetwarza je w coraz bardziej precyzyjne i adekwatne dyspozycje ruchu z powrotem do mięśni. Stopniowo ruch staje się coraz lepiej zorganizowany tzn. mięśnie pracują harmonijnie, bardziej zaangażowane są mięśnie głębokie i bliżej środka ciężkości tzw. centrum. Używane są tylko te i tylko tak, jak jest to niezbędne do wykonania ruchu, który chcemy, co sprawia, że ruch jest efektywny, miękki i bezpieczny. Uczymy się go „na relaksie” kierowani ciekawością i przyjemnością. Dlatego chętnie go powtarzamy i dlatego nie przestajemy go eksplorować ciągle doskonaląc. Często nowy ruch staje się nowym nawykiem, a najlepiej, gdy świadomy wybór ruchu staje się nawykowy. Każdy uczy się od siebie samego, bez porównań z innymi, bez naśladowania prowadzącego, który właśnie dlatego ruchów nie demonstruje, a jedynie opowiada. Każdy porusza się w sobie i dla siebie, nie dla innych, nie dla ich oczekiwań, ani aby na kimś zrobić wrażenie. W tym sensie ruch jest autentyczny. Odnawia się silna relacja z samym sobą. Jest ponad pół tysiąca lekcji, zainspirowanych miękkimi sztuki walki i naturalnymi ruchami niemowlęcymi. Dotyczą codziennych czynności jak siadanie, wstawanie, co bezpośrednio poprawia codzienne funkcjonowanie. Każdy bez względu na wiek i kondycję fizyczną może je wykonywać samodzielnie na zajęciach lub w domu z nagrań bez potrzeby specjalnego sprzętu czy gadżetów. Wystarczy koc lub mata i podłoga. Przykład bezpłatnej lekcji do samodzielnego spróbowania znajduje się w zakładce „Nagrania”.
  2. Funkcjonalna integracja – sesje indywidualne, w których prowadzący inicjuje rękoma ruch osoby w sposób, który dla obu jest najłatwiejszy. Poprzez neutralny dotyk prowadzącego i łagodny ruch inicjowany z zewnątrz osoba może odczuć swoje poruszanie się jeszcze na inny sposób. Dotyk jest dodatkową informacją, która zwraca uwagę osoby na poszczególne części ciała uczestniczące w ruchu np.  poszczególne kręgi kręgosłupa podczas oddechu. Świadomość ciała rozwija się. Sesja rozluźnia mięśnie i uwalnia od napięć. Osoba doświadcza stan neutralnego spokoju, w którym możliwy i dostępny jest ruch na nowy sposób. Uwalnia się spontaniczność. Sesje stosowane się m.in. w pracy dziećmi lub dorosłymi, którzy sami nie potrafią czy nie mogą się poruszać np. w sytuacji porażenia mózgowego czy wylewu.

Autorem Metody jest Moshe Feldenkrais (1904 – 1984), dr fizyki i judoka, jeden z pierwszych Europejczyków z czarnym pasem. Zaczął pracować najpierw sam ze sobą, gdy odnowiła mu się kontuzja kolana. Następnie pracował indywidualnie z innymi, aby potem opracowywać lekcje grupowe. Napisał kilkanaście książek o swojej pracy m.in. przetłumaczoną na język polski „Świadomość poprzez ruch” z opisem 10 lekcji, dostępną przez Internet – http://virgobooks.pl/alfabetyczny-katalog-ksiazek/53-swiadomosc-poprzez-ruch-wstep-do-metody-feldenkraisa.html.

Obecnie jest kilka tysięcy certyfikowanych nauczycieli na całym świecie, najwięcej w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu i w Niemczech. W Polsce jest nas kilkunastu. Aby prowadzić zajęcia Metodą Feldenkraisa, należy ukończyć 4-letni kurs nauczycielski akredytowany przez Międzynarodową Organizację Feldenkraisa. Aktualną listę takich akredytowanych kursów w Europie można znaleźć na stronie http://www.eurotab.org/en/trainings . Jeśli chcesz skorzystać z zajęć jakiegokolwiek certyfikowanego nauczyciela Metody, jest jak najbardziej na miejscu, że możesz poprosić go o certyfikat ukończenia takiego akredytowanego kursu.

Więcej informacji o Metodzie Feldenkraisa można znaleźć na stronach: