O chorowaniu jako doświadczeniu, które zmienia

„Przyjmuj niełaskę jako przyjemną niespodziankę. / Ceń nieszczęścia jak własne ciało. / Dlaczego powinniśmy przyjmować niełaskę jako przyjemną niespodziankę? / Ponieważ niełaska to dobrodziejstwo; / Popadnięcie w nią jest przyjemnym zaskoczeniem, / Podobnie jak odzyskanie łaski! / Dlatego powinniśmy przyjmować niełaskę jako przyjemną niespodziankę. / Dlaczego powinniśmy cenić nieszczęścia jak własne ciało? / Ponieważ nasze […]

Rozszerzony dekalog, czyli 11 zasad na czym polega Metoda Feldenkraisa

1. Umysł programuje to, jak działa mózg – rodzimy się z bardzo małą ilością odruchów, większości z nich uczymy się już po narodzinach. Na samym początku duża masa neuronów jest nie połączona. Jest niezorganizowana. W trakcie nauki neurony łączą się między sobą. Każdy z nas uczy się na swój sposób. Dlatego też, każdego mózg jest […]