Feldenkrais na 3 poziomach

Na pierwszym poziomie to zestaw zajęć ruchowych. Uczę się, jak lepiej poruszać się, jak łatwiej siadać, jak płynniej wstawać, jak pełniej obracać się i skręcać, jak swobodniej chodzić. Uczę się ruchu naturalnego, tak jak uczyłem się go spontanicznie, gdy byłem małym dzieckiem, ale… potem niestety przestałem, bo nałożono mi buty, bo usiadłem w szkolnej ławce, […]