Warsztaty

Zapraszam na zajęcia online na zoomie:

  1. regularne lekcje we wtorki i piątki o 19.00 – https://www.facebook.com/events/208551867253760/
  2. sesje indywidualne – https://www.facebook.com/events/538087583545930/
  3. warsztaty w nie-każdą niedziele o 17.00 – proszę sprawdzać stronę – https://www.facebook.com/pg/Met.Feldenkraisa/events/

…oraz na tradycyjne warsztaty nie-online (data – miejsce – zapisy):

– 30-31 maja – ...

Nagrania

Zapraszam do samodzielnego praktykowania Metody Feldenkraisa. Poniższe nagrania i scenariusze są bezpłatne. Dostęp do nich oparty jest na dobrowolnych wpłatach na https://zrzutka.pl/z/lekcjefeldenkraisa Dzięki zbiórce kolejne lekcje są przygotowywane i publikowane. Zachęcam do wsparcia.

Więcej lekcji ...

Praca Metodą Feldenkraisa wzbogaceniem treningu ruchowego

artykuł opublikowany w „Magazynie Trenera” nr 01/2014

Moshe Feldenkrais był jednym z pierwszych w Europie posiadaczy czarnego pasa w judo. Wykorzystał naturalność „łagodnej drogi” w wypracowaniu swojej Metody. Większość trenerów i instruktorów ruchu spotkała się z pytaniem, co sprawia, że przeciętna ...